Nástroje

Tisk
PDF

Jsme schopni zajistit výrobu lisovacího nástroje od vývojové fáze až po samotnou výrobu. Našimi partnery v oblasti zhotovení nástrojů jsou nejen nástrojárny z České republiky, ale i z ostatních zemí Evropy a Asie. Zvládneme celý proces výroby a přípravy nástroje ve velmi krátkém čase. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti vstřikování dokážeme redukovat  čas potřebný na zkušební provoz nástroje na minimum. Ve spolupráci s nástrojárnou navrhneme konstrukci nástrojů – např. umístění vyhazovačů, odvětrání atd.

Poté za pomoci vlastních nástrojářů a vybavení jsme schopni zajistit plnou podporu pro výrobu a údržbu.

Na základě požadavku můžeme cenu nástroje rozpočítat do ceny výrobku.

Na základě zkušeností se složitými nástroji, včetně „high gloss“, znají naši technici a nástrojáři optimální postupy pro údržbu každého jednotlivého nástroje.

Veškeré záznamy, historie a dokumentace k jednotlivým nástrojům jsou archivovány a připraveny k nahlédnutí. Záznamy o všech závadách a problémech, které mohou u nové formy nastat, jsou též pečlivě vedeny a uchovávány.

Banner